Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons van groot belang, om die reden houden we ons strikt aan de privacywetgeving in de Europese Unie. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen en we ze altijd voor op een nette manier voor het doel waarvoor u ze met ons gedeeld heeft gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we u uit wat we precies doen met de informatie welke u met ons deelt en hoe we ervoor zorgen dat deze informatie veilig wordt opgeslagen.

Als u vragen heeft, of als u wilt weten welke informatie wij van u opgeslagen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We doen onze uiterste best om uw vragen altijd zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.


Afhandelen bestelling

Wanneer u een product of dienst bij ons besteld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.

Wij mogen uw persoonsgegevens eventueel delen met onze directe leveranciers als dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of het product, uiteraard zullen ook zij op een nette en vertrouwelijke manier met uw privacygevoelige gegevens omgaan.

Om uw betaling te kunnen verwerken ontvangen wij aanvullend uw betalings gegevens, welke gegevens dit zijn is afhankelijk van de betaalmethode waar u voor kiest, voorbeelden hiervan zijn gegevens over uw bankrekening of het aan uw PayPal- account gekoppelde e-mail adres.

Voor het afhandelen van uw bestelling gebruiken wij uw betalings gegevens, NAW- gegevens, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel uw facturatieadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. We bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna – deze termijn is de wettelijke bewaarplicht.

Toegang controlepaneel

Door gebruik te maken van ons klanten controlepaneel kunt u onder andere uw gegevens wijzigen, producten en diensten beheren, nieuwe tickets openen, eerder ontvangen en verstuurde tickets bekijken, lopende abonnementen opzeggen en een bestelling plaatsen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat hier bewijs van is.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier op onze website kunt u ons een vraag stellen of een aanvraag doen.

Hierbij slaan wij naam, e-mailadres en IP-adres op. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot zes maanden daarna. Zo kunnen we u bij vervolgvragen snel en doelgericht helpen.

Met behulp van het klanten controlepaneel kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u onder andere het laatste nieuws over-, tips over het gebruik van- en achtergrondinformatie over- onze diensten, dienstverlening en ons bedrijf. Iedere door ons verzonden nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Met behulp van het klanten controlepaneel kunt u zich ook afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen als u daarvoor toestemming geeft toegevoegd aan de lijst van abonnees welke onze nieuwsbrief ontvangen. Uw e-mailadres wordt direct verwijderd als u ervoor kiest u af te melden voor onze nieuwsbrief.


Uw klantaccount

Voor gebruik van ons klanten controlepaneel – het beschermde deel van onze website – moet u zich eerst gratis aanmelden. U moet dan informatie over uzelfopgeven. We maken dan een klantaccount voor u aan, waarop u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze gegevens tot zes maanden nadat u al uw abonnementen bij ons heeft opgezegd en deze niet langer actief zijn.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we makkelijker contact met u op kunnen nemen als dit nodig is. U kunt met behulp van het klanten controlepaneel uw gegevens aanpassen wanneer u dat wilt.

Als u een klantaccount heeft aangemaakt maar besluit geen dienst te bestellen dan kunt u ons vragen uw klantaccount en daarmee al uw gegevens te verwijderen, doet u dit niet dan doen wij dit automatisch voor u zes maanden nadat u het account heeft aangemaakt.


Reclame

We sturen u geen reclame, informatie over nieuwe producten/diensten, informatie over aanbiedingen en acties als u zich niet expliciet heeft aangemeld voor onze Nieuwsbrief. Zie hiervoor “Contactformulier en Nieuwsbrief” eerder behandeld in deze privacyverklaring.


Advertenties

Onze website is advertentie en reclame vrij en om die reden verzamelen we ook geen geanonimiseerde klantgegevens om u gericht advertenties te kunnen tonen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Op onze website worden social media knoppen getoond. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, bijvoorbeeld Facebook/Twitter/Instagram, uw persoonsgegevens. Raadpleeg het privacy beleid, de privacyverklaring van deze diensten voor meer informatie over de verzamelde gegevens en wat zij hiermee doen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over welke data zij mogen verzamelen, zo hebben wij Google verboden de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiligen

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en een absolute prioriteit. Om uw privacy op een goede manier te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Medewerkers kunnen alleen vanaf vooraf door ons toegestane IP-adressen toegang verkrijgen tot deze gegevens
 • Wij maken gebruik van een met SSL (Secure Sockets Layer) verbinding waarmee alle informatie tussen u en onze website/klanten controlepaneel afgeschermd wordt
 • De toegang tot persoonsgegevens (vertrouwelijke gegevens) wordt door ons met behulp van gedetailleerde logbestanden bijgehouden, deze logbestanden worden regelmatig en zorgvuldig in de gaten gehouden
 • Tot slot nemen we diverse niet nader te noemen maatregelen om persoonsgegevens (on)zichtbaar af te schermen en te beveiligen tegen eventueel kwaadwillende


Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wanneer onze website, ons klanten controlepaneel wordt aangepast moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Kijk regelmatig of er een nieuwe versie van onze privacyverklaring is. We zullen ons inspannen om het u via de voor ons beschikbare kanalen, zoals per e-mail, via onze website en via social media, te laten weten als we onze privacyverklaring hebben aangepast.


Inzake, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u verderop op deze pagina.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten of laten doorvoeren van wijzigingen
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. We zullen u dan ook vragen u te legitimeren bijvoorbeeld door te e-mailen vanaf een bij ons bekend e- mailadres, uw supportcode bij te voegen of een ticket te openen via ons klanten controlepaneel.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, meer informatie over het indienen van een klant vindt u
op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over- gebruik-persoonsgegevens


Contactgegevens

HostingSquad
Plantagebaan 29
4724CG Wouw
E-mailadres: info@hostingsquad.nl
Telefoonnummer: 084 – 8706080