Disclaimer

HostingSquad (Kamer van Koophandel: 24408946), hierna te noemen HostingSquad, verleent u hierbij toegang tot HostingSquad.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. HostingSquad behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
HostingSquad spant zich in om de inhoud van HostingSquad.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op HostingSquad.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HostingSquad. In het bijzonder zijn alle prijzen op HostingSquad.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HostingSquad. Kopi�ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HostingSquad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijziging
HostingSquad behoudt het recht om ten alle tijden de disclaimer aan te passen.