Notice and takedown

Door onderstaand Notice and Takedown formulier in te vullen en te versturen kunt u een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website staat.

 

We zullen uw klacht zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een juridisch adviseur. Indien het een spoedgeval betreft zullen we de klacht binnen 24 uur behandelen om eventuele verdere schade te voorkomen. Wij besluiten op basis van uw aanvraag zelf of er sprake is van een spoedmelding.

 

We nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde Notice and Takedown formulieren in behandeling. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren uw gegevens enkel voor de duur van afhandeling. Om misbruik te voorkomen loggen wij uw IP-adres.

Wat is uw eis?

Wat de reden van uw klacht?

Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:

Betreft het een spoedmelding? Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij u. Wij beoordelen uw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs.

Ook moet de volgende verklaring bevestigd worden:

6 + 8 =