Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail sturen via info@hostingsquad.nl.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
– Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals domeinregistratie.
– Zakelijke klanten.