Google fonts en de AVG (GDPR)

Google fonts en de AVG (GDPR)

Google fonts en de AVG (GDPR) 04-08-2022 Wanneer een website Google Fonts gebruikt dan kan deze de AVG overtreden Begin 2022 heeft de eigenaar van een website in Duitsland een boete opgelegd gekregen als gevolg van het gebruik van Google Fonts op de website. Waarom...