Google fonts en de AVG (GDPR)

Google fonts en de AVG (GDPR)

Google fonts en de AVG (GDPR) 04-08-2022 Wanneer een website Google Fonts gebruikt dan kan deze de AVG overtreden Begin 2022 heeft de eigenaar van een website in Duitsland een boete opgelegd gekregen als gevolg van het gebruik van Google Fonts op de website. Waarom...

Ik kan mijn website niet bereiken

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waardoor uw website niet bereikbaar is. U kunt de volgende stappen doorlopen om te bepalen wat de oorzaak is: Allereerst moet bepaald worden of uw website onbereikbaar is voor u of voor alle internetverbindingen. U kunt dit het meest...