Wat is een SLA?

20-11-2019

Bij onze SquadVPS pakketten kan een SLA afgenomen worden. SLA staat voor Service Level Agreement, hiermee worden een aantal afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van een VPS. Een SLA bestaat uit 2 onderdelen: De garantie op de bereikbaarheid en de garantie op de snelheid waarmee problemen worden verholpen.

Uptime garantie (bereikbaarheid)

De Uptime garantie in een SLA omschrijft hoeveel procent van de tijd een VPS minimaal bereikbaar is en functioneert. De SquadVPS-en worden 24/7 gemonitord op bereikbaarheid. Aan het eind van iedere maand wordt de uptime berekend en zo kan gecontroleerd worden of aan de garantie voldaan is.

Op onze statuspagina wordt de gemiddelde uptime weergegeven van alle VPS-en welke wij beheren. 

Reactietijden

De reactietijden in een SLA beschrijven hoe snel er actie wordt ondernomen wanneer er problemen in de bereikbaarheid of het functioneren van een VPS ontstaan. bij SquadVPS pakketten worden deze onderverdeeld in reactietijden tijdens en buiten kantoortijden. Daarnaast wordt beschreven of de reactietijden alleen tijdens werkdagen of ook in het weekend van toepassing zijn.

Garanties

Wanneer een SLA wordt afgesloten bij een SquadVPS pakket dan worden daarmee garanties over uptime en reactietijden afgesproken. Uiteraard zijn onze systemen en processen zo ingericht dat wij aan deze garanties kunnen voldoen. Mochten wij desondanks toch niet kunnen voldoen aan deze garanties dan moet daar uiteraard iets tegenover staan. In onze SLA afspraken is opgenomen dat u van ons een vergoeding krijgt die gelijk is aan de prijs van het afgenomen SquadVPS pakket. Zo weet u zeker dat wij ons aan de afgesproken garanties houden.

Voor wie

Wij raden een SLA aan voor klanten welke een SquadVPS pakket afnemen om daarop een website of applicatie te laten draaien welke altijd bereikbaar moet zijn. Bijvoorbeeld een webshop, een bedrijfspagina waarop klanten een afspraak kunnen maken of een applicatie waar vele gebruikers aan verbonden zijn. 

Heeft u nog vragen over onze Webhosting en/of VPS pakketten? Neem dan contact met ons op!