Litespeed Cache voor WordPress

17-06-2019

De WordPress Webhosting pakketten zijn speciaal ontwikkeld en geoptimaliseerd voor WordPress websites. Wanneer een WordPress Website wordt verplaatst van een niet geoptimaliseerd webhosting platform naar ons WordPress Webhosting platform dan levert dit een gemiddelde snelheidsverbetering van 45% op. 

Deze snelheidsverbetering wordt onder andere behaald door het gebruik van Litespeed Cache. Wanneer een website gebruikmaakt van Litespeed Cache dan worden grote delen van de website direct uit het geheugen geladen. Hiervoor communiceert de Litespeed Cache plugin direct met de Litespeed Cache module welke op ons WordPress Webhosting platform draait.

 

Volledige Pagina Cache  

Litespeed Cache zorgt ervoor dat volledige pagina’s direct uit het geheugen van de server worden geladen. Omdat dit geheugen veel sneller is dan de opslag worden de pagina’s ook veel sneller geladen. Om ervoor te zorgen dat de pagina’s volledig gecached worden communiceert de Litespeed Cache plugin direct met de Litespeed Cache module welke op de server draait. Door deze directe communicatie wordt cache sneller opgebouwd en kan deze ook weer sneller uitgelezen worden. Andere plugin’s communiceren vaak via een omweg met de gebruikte Caching methode wat voor vertraging zorgt.

 

Eigen Crawler  

De meeste caching plugins hebben geen eigen crawler. Dit zorgt ervoor dat de cache pas opgebouwd wordt op het moment dat een pagina voor het eerst bezocht wordt. Wanneer de pagina daarna gedurende enkele uren niet bezocht wordt vervalt de cache weer waardoor deze bij het volgende bezoek opnieuw opgebouwd moet worden. De Litespeed Cache plugin heeft wel een eigen crawler. Deze Crawler loopt continue de website door zodat de caching reeds opgebouwd wordt voordat de eerste bezoeker een pagina bezoekt. Ook komt de cache niet te vervallen doordat de crawler de cache steeds vernieuwt wanneer deze een pagina doorloopt.

 

Persoonlijke cache  

Indien er persoonlijke dynamische elementen in een website zijn opgenomen zoals een winkelmand of een ledensysteem dan kan dit meestal niet gecached worden. Dit komt doordat de dynamische elementen voor iedere bezoeker anders zijn. Als gevolg hiervan wordt een dynamische pagina vaak maar voor een klein gedeelte of helemaal niet gecached. De Litespeed Cache plugin herkent de dynamische elementen en cached deze apart. Hierdoor wordt er voor iedere bezoeker een persoonlijke cache aangemaakt waardoor ook pagina’s met dynamische elementen snel blijven.

 

Browser cache

De Litespeed Cache plugin combineert cache op de server met browser cache. Wanneer statische elementen gecached zijn in de browser dan kunnen deze zeer snel geladen worden doordat deze reeds in de browser aanwezig zijn. Hierdoor is er meer capaciteit beschikbaar om de dynamische elementen te laden op de server waardoor deze sneller geladen worden. Door het combineren van browser cache en Litespeed cache op de server kunnen pagina’s zeer snel geladen worden. Daarnaast is het instellen van browser cache in de Litespeed Cache plugin zeer eenvoudig. U hoeft enkel browser cache aan te zetten en dit wordt direct geconfigureerd en geactiveerd.

 

Minification functies

Minification zorgt ervoor dat alle spaties en commentaren uit de bestanden worden gehaald. Hierdoor worden de bestanden kleiner waardoor deze sneller geladen kunnen worden. De Litespeed Cache plugin heeft een minification functie waarmee de bestanden direct verkleind kunnen worden. De functie kan per bestandssoort (HTML, CSS en Javascript) in en uitgeschakeld worden. Zo heeft u de volledige controle over welke bestanden wel en niet kleiner gemaakt worden.

 

HTTP/2 Push 

Bij de meeste caching plugin’s wordt gewacht met het versturen van bestanden tot de browser deze opvraagt. Omdat met HTTP/2 meerdere bestanden gelijktijdig verzonden kunnen worden verstuurt de Litespeed Cache plugin alle bestanden welke bij een opgevraagde pagina horen al voordat de browser deze opgevraagd heeft. Zo zijn CSS en Javascript bestanden al afgeleverd bij de browser voordat deze ze heeft opgevraagd. Hierdoor is de laadsnelheid veel minder afhankelijk van de snelheid van de browser.

 

Samenvoegen van CSS en Javascript bestanden

De Litespeed Cache plugin verzorgt ook het samenvoegen van meerdere CSS of Javascript bestanden. Dit wordt CSS Combination of Javascript combination genoemd. Dit samenvoegen zorgt ervoor dat er veel minder verschillende bestanden opgevraagd hoeven te worden. Hierdoor hoeft de browser per pagina nog maar 1 of 2 CSS of Javascript bestanden per webpagina op te vragen. Hierdoor laden pagina’s veel sneller.

 

Lazy load

Lazy load zorgt ervoor dat als eerste de afbeeldingen geladen worden welke in het scherm zichtbaar zijn. Zonder Lazy load worden afbeeldingen over de gehele pagina tegelijk geladen. Hierdoor wordt er veel meer bandbreedte gebruikt wat de laadtijd verlengt. De Litespeed Cache plugin ondersteunt Lazy load zodat eerst de afbeeldingen welke zichtbaar zijn worden geladen en daarna pas de overige afbeeldingen. Hierdoor krijgt de bezoeker sneller het begin van de pagina te zien.

 

Database optimalisatie

De Litespeed Cache plugin zorgt ervoor dat de database waarvan WordPress gebruik maakt continue geoptimaliseerd wordt. Hierdoor worden ongebruikte delen van de database welke zijn achtergebleven na bijvoorbeeld het verwijderen van een plugin, bericht of pagina verwijderd. Hierdoor blijft de database schooner, sneller en kleiner. Ook Database optimalisatie kan heel eenvoudig ingeschakeld worden.

 

Afbeeldingen optimaliseren

Met de image optimization functie van de Litespeed Cache plugin kunnen alle afbeeldingen op een website automatisch geoptimaliseerd worden. In de plugin zit een optie om de afbeeldingen te optimaliseren. Wanneer hiervan gebruikgemaakt wordt dan worden de afbeeldingen naar de image optimization server verzonden. Deze server optimaliseert de afbeeldingen zodat deze minder schijfruimte in gebruik nemen zonder dat de kwaliteit van de afbeeldingen lager wordt. Doordat de afbeeldingen minder opslagruimte in gebruik nemen kunnen deze veel sneller geladen worden. 

 

Snelheid is belangrijk

Zoals wij in ons eerdere blogbericht over snelheid al hebben aangegeven is de snelheid van uw website belangrijk om bezoekers te behouden. De juiste hosting en caching kunnen dus voor een lagere bounce-rate en meer omzet van uw website of webshop zorgen. Bij alle WordPress Webhosting pakketten wordt gratis de LScache module geleverd. Hierdoor kunnen al onze WordPress Webhosting klanten gebruik maken van de Litespeed Cache plugin en hun website zo veel sneller maken.

 

Heeft u vragen over de WordPress webhosting pakketten of de Litespeed caching plugin? Neem dan contact met ons op!