GZIP vs Brotli

09-12-2019

Voor het zo snel mogelijk versturen van data van een webserver naar de browser van een bezoekers kan gebruikgemaakt worden van compressie, de meeste servers maken hierbij gebruik van GZIP. Er is echter een snellere (en betere) methode met de naam Brotli. In ons blog laten wij het verschil tussen Gzip en Brotli zien.
 

Waarom wordt er compressie gebruikt?

Om data zo snel mogelijk te versturen vanaf een webserver naar de browser van een bezoeker zijn een aantal factoren van toepassing. De snelheid van de verbinding en de grootte van de website de belangrijkste factoren hierbij. Omdat er vanuit de webserver weinig invloed is op de verbindingssnelheid over het gehele traject van server naar browser is het van belang om de website zo klein mogelijk te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van compressie, door het comprimeren van de data wordt deze kleiner en wordt de website dus sneller geladen.
 

GZIP

Het GZIP protocol stamt al uit 1992 en wordt nog steeds door circa 75% van de webservers gebruikt. GZIP staat vooral bekend om de snelle compressie. De compressie neemt weinig tijd in beslag waardoor de data snel beschikbaar is om verzonden te worden. De compressie is echter beperkt tot ongeveer 70% Omdat GZIP al zo lang gebruikt wordt ondersteunen ook oudere browsers GZIP. 
 

Brotli

Brotli is ontwikkeld door Google en sinds 2015 beschikbaar. Het duurde echter nog tot begin 2019 voordat alle browsers Brotli volledig ondersteunden. Brotli gebruikt meer rekenkracht voor de compressie waardoor deze iets langer in beslag neemt dan bij GZIP. De compressie is echter beter met ongeveer 80% waarbij HTML bestanden zelfs 21% beter worden ingepakt. Doordat servers tegenwoordig over het algemeen over meer dan voldoende rekenkracht beschikken kan Brotli, indien juist geconfigureerd minstens net zo snel inpakken als GZIP.
 

Gzip VS Brotli

Over het algemeen is Brotli circa 15% sneller dan GZIP. Wanneer een website veel dynamische content bevat dan is GZIP door de snellere compressie in sommige gevallen echter sneller. De gemiddelde website heeft echter meer statische dan dynamische content, hierdoor is Brotli vaak sneller. Daarnaast is Brotli beter te configureren waardoor er in de praktijk weinig verschil is tussen de compressietijden van GZIP en Brotli.
 

WordPress Hosting

Onze WordPress Hosting pakketten zijn voorzien van Brotli compressie. Wij hebben hiervoor gekozen omdat WordPress websites veel voordeel halen uit Brotli compressie. In onze testen werden de websites ongeveer 15% sneller geladen met Brotli dan met GZIP op het WordPress Hosting platform. Brotli is standaard ingeschakeld op het platform en websites hoeven niet aangepast of ingesteld te worden om gebruik te maken van Brotli.
 
Heeft u nog vragen over Brotli of GZIP? Neem dan contact met ons op!